Actualitat

Etiquetes amb més informació per al consumidor. Com interpretar-les?

El semàfor nutricional i el NUTRI-SCORE

COM LLEGIR CORRECTAMENT LES ETIQUETES


Informació imprescindible per al consumidor

NORMES DE ETIQUETATGE GENERAL 

Cada fabricant és responsable d'identificar els seus productes amb denominacions clares i ingredients detallats.
- La denominació del producte i el pes net hauran de figurar en el mateix camp de visió.
- La informació alimentària obligatòria s'indicarà en un lloc destacat clarament visible i de
fàcil lectura.
- La tipografia dels textos haurà de mesurar com a mínim 1.2 mm d’altura. Si la superfície de l'envàs no supera els 80cm2, la lletra podrà tenir una alçària menor (0.9 mm). 

INFORMACIÓ MÍNIMA OBLIGATÒRIA
 
- Nom jurídic del producte i la seva categoria de producte (si està regulat: extra, primera, companatge…)
- Mai un nom de fantasia podrà substituir el nom legal del producte.
- En l'apartat dels ingredients, aquests hauran de ser llistats en ordre de major a menor en percentatge de contingut.
- Els ingredients s'agruparan per categories (conservadors, antioxidants...).
- Els ingredients o components que poden causar al·lèrgies o intoleràncies es destacaran tipogràficament (text en negreta o en majúscules). 


-INFORMACIÓ NUTRICIONAL OBLIGATÒRIA
 
- S'expressarà obligatòriament sobre 100g de producte i sobre la base de les anàlisis mitjanes efectuades i actualitzades regularment.
- La informació nutricional haurà de figurar en un lloc principal de l'etiqueta tècnica i s'imprimirà en un tipus de lletra no inferior a 1.2 mm. d'alçària.
- És obligatori informar del valor energètic (kJ/Kcal), greixos (g), greixos saturats (g), hidrats de carboni (g), sucres (g), proteïnes (g) i sal (g). Aquestes dades podran completar-se a voluntat del fabricant- amb altres valors calculats sobre una ració o unitat de producte.
- Aquesta informació haurà d'oferir-se immediatament al costat dels valors obligatoris oferts per 100 g de producte.
- La caducitat dels productes curats s'expressarà amb la llegenda “Consumir preferentment abans de:”
- La caducitat dels productes cuits s'expressarà amb la llegenda: “Data de caducitat”. També és obligatori informar del “Núm. de lot” corresponent a la fabricació
de la remesa del producte.
 
CONDICIONS DE CONSERVACIÓ
 

- La conservació per als productes curats envasats s'expressarà amb la llegenda: “Conservar entre 0 i 14 °C”.
- La conservació per als productes cuits s'expressarà amb la llegenda: “Conservar entre 0 i 7 °C”.
En cas que el producte estigui envasat en atmosfera modificada caldrà informar amb la frase: “Envasat en atmosfera protectora”.
 
ALTRES INFORMACIONS INDISPENSABLES
 
- Normes d'utilització del producte NORMES D'UTILITZACIÓ
- Nom o raó social del fabricant NOM O RAÓ SOCIAL DEL FABRICANT
- Permís i registre sanitari del productor PERMÍS / REGISTRE SANITARI DEL PRODUCTOR.

Semàfor nutricional. Símbol Nutri-Score


nutriscore_etiqueta.jpg 79.08 KBQUÈ ÉS EL SÍMBOL NUTRI-SCORE o MARCADOR NUTRICIONAL?

Adoptat i recomanat per la CE, és un logotip molt útil per a orientar ràpidament al consumidor sobre el contingut nutricional dels productes que es consumeixen assíduament. El marcador informa sobre la qualitat nutricional simplificada d'un aliment processat. Està construït sobre 5 colors associats a 5 lletres, sent el verd (A) la millor qualitat i el vermell (E) el pitjor considerat.

Aquest sistema va ser dissenyat per la "Food Standard Agency (FSA)" de l'Oxford University (GB).
El marcador observa els valors nutricionals sobre 100 g de producte i classifica els seus components en dos grups:

1. FACTORS NUTRICIONALS D'INGESTA MODERADA / CONTROLADA (en cas de ser consumits regularment):
Energia (kJ / kcal) / Àcids grassos saturats (g) / Sucres simples (g) / Sal (g).

2. FACTORS NUTRICIONALS D'INGESTA FAVORABLE/ A POTENCIAR:
Fibres (g) / Proteïnes (g) / Hidrats de carboni (g) / fruits secs (g).


Existeixen altres Marcadors Nutricionals específics adaptats per a un altre tipus d'aliments com: productes composts a base de matèries grasses, begudes, formatges, alcohols.
El Marcador nutricional no s'aplicarà mai en els productes frescos (no transformats): fruites, llegums frescos, carn fresca al tall, mel, peix fresc...).

QUADRE DE REFERÈNCIA PER A LA CLASSIFICACIÓ DEL MARCADOR