Clúster alimentari: Innovació tecnològica i proximitat de les millors matèries primeres

Clúster alimentari d’excel·lència

No és casualitat que Espina hagi crescut en un entorn altament especialitzat en la producció i comercialització de la carn de porc.

Disposem, cada dia i a pocs minuts de l'empresa, d'importants mercats amb una extraordinària oferta de les principals races de porc d'Europa.


Si treballem amb tecnologia punta, per què encara som tan tradicionals?

Sempre que ens presentem en mercats ho fem amb l'orgull de representar 4 generacions de grans xarcuters que mai han deixat de progressar.

La nostra tradició ens ha donat arguments de coneixement per a continuar creant i imaginant, impulsant-nos per a continuar invertint en les millors tecnologies amb les quals perfeccionar aquest llegat.

Avui Embotits Espina disposa de professionals formats en tecnologia punta per a tenir cura d’aquesta tradició i actualitzar-la al servei d'una xarcuteria moderna, sense al·lergògens, reduïda en sal, reduïda en greixos i que cada dia busca satisfer els paràmetres nutricionals més saludables exigits per la societat actual.

Clúster alimentari: Innovació tecnològica i proximitat de les millors matèries primeres

 • EXPLOTACIONS: 793 GRANGES PORCINES
 • CABANYA PORCINA: 1.000.000 PORCS
 • ENGINYERIES GENÈTIQUES: 6
 • ESCORXADORS: 17
 • INDÚSTRIES TRANSFORMADORES: 26
 • INDÚSTRIES D'ADDITIUS I COMPONENTS: 4
 • ENGINYERIES ESPECIALITZADES EN INDÚSTRIES CÀRNIES: 7
 • FABRICANTS DE MAQUINÀRIA PER A LA INDÚSTRIA CÀRNIA: 11
receptes mestres aplicades amb tecnologies d’avantguarda
LA REGIÓ DE Vic disposa d'una cabanya de porcs de primera qualitat mundial

EN UNA SOCIETAT
AVANÇADA, EL BENESTAR
ANIMAL ÉS UN TEMA ÈTIC I DE SALUT GENERAL

Benestar animal: Com a societat avançada que pretenem ser tenim una assignatura pendent amb la regulació dels drets dels animals que criem per a alimentar-nos.

Històricament les explotacions intensives de carn de porc han estat el que el seu nom indica amb tota la seva plenitud. La sensibilitat social ha empès als legisladors europeus a establir una normativa mínima que regula tots els processos de les explotacions ramaderes destinades a comercialitzar carn per al consum humà.

Des del naixement fins al sacrifici els criadors hauran de proveir d'unes condicions mínimes de “Benestar Animal” legislades per a tota la cabanya de l'explotació.

En el cas del sector porcí (porc blanc - Landrance, Large White, Duroc...) s'ha esbossat un llistat de condicions mínimes - més un altre de condicions òptimes a complir a mitjà termini- a les que hauran d'adaptar-se per llei totes les explotacions i escorxadors.

Els punts bàsics del benestar es concreten en diversos estadis de la vida de l'animal:

 • Pes de l'animal/ m2 mínims de sòl de lliure circulació.
 • Accés permanent a materials que permetin activitats inherents a l'espècie porcina: furgar la terra, torba, fenc o serradures. Material per a la fabricació de “llits” per a descansar i/o nius per a dormir.
 • Diversificació de l'hàbitat amb variacions de temperatures, llum i sòls.
 • Control sobre l’administració injustificada d'antibiòtics.
 • Qualitat i subministrament del menjar.
 • Respectar els 25-35 dies de lactància.
 • Respectar la integritat física de l'animal.
 • Es prohibeix castrar o tallar la cua dels garrins de manera sistemàtica.

OBSERVACIÓ DELS TRASLLATS:

 • Regulació de la densitat d'ocupació en el transport rodat, descansos i refrigeració o calefacció durant el trajecte.
 • Temps màxim de permanència en el camió: 8h.
 • Reg dels animals i beguda a partir de les 4h de transport.

OBSERVACIÓ EN EL SACRIFICI:

 • Limitar el temps d'espera en la cadena de sacrifici.
 • Sacrifici tranquil, sense sorolls, sense estrès.
 • Eficàcia en l'aplicació d'anestèsia amb CO2 abans del sacrifici per atordiment elèctric.
 • Incorporar sistemes d'enregistrament per a garantir el compliment de les normes durant tot el procés de sacrifici.